logo

כרגע הינך מאזין לשיעורו של הרב שמעון אביטן

שם השיעור: אתה הראת לדעת     שיעור מספר: 195

השיעור מוקדש לרפואת יששכר בן מזל טוב הי"ו

להורדת השיעור - לחץ כאן

לחזרה לרשימת השיעורים - לחץ כאן